Polityka prywatności

Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekstjednolity DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCM Sp. z o.o. Easy Gifts Sp. k. z siedzibą w Mirkowie (55-095), Byków ul. Wrocławska 41, zwana dalej Spółką,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki inie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługujePani/Panu prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych, jak również – na podstawieart. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Back to Top