Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego www.easygifts.com.pl

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych /RODO/ czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 - art. 14 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.easygifts.com.pl

1. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest firma PCM Sp. z o.o. EASY GIFTS Sp.k. z siedzibą w Bykowie (ul. Wrocławska 41, Byków, 55-095 Mirków), biuro@easygifts.pl, tel. +48 71 330 51 10, NIP: PL8961447858; REGON 020635065

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania, zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego i obsługi kont na stronie internetowej www.easygifts.com.pl. Przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się z umów przez firmę PCM Sp. z o.o. EASY GIFTS Sp.k.

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w momencie:

• rejestracji konta na stronie internetowej www.easygifts.com.pl i zarządzania takim kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Podczas rejestracji konta na stronie internetowej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.

• składania zamówienia w sklepie internetowym. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • subskrypcji mailingów informacyjnych i promocyjnych. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

• w trakcie korzystania ze strony internetowej istnieje możliwość pobierania dodatkowych informacji o użytkowniku, tj.: typ systemu operacyjnego, czas korzystania ze strony, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny, adres IP użytkownika lub dostawcy Internetu.

• w przypadku operacji przetwarzania danych w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. 

• w trakcie korzystania ze strony internetowej mogą być gromadzone dane nawigacyjne, dotyczące linków i odnośników, w które użytkownik kliknął, lub innych czynnościach podejmowanych na naszej stronie internetowej, w celu świadczenia usług dopasowanych do Użytkownika.

• W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania strony internetowej, takie jak: imię, nazwisko, numer NIP firmy, adres firmy. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

4. Przekazanie danych osobowych firmie PCM Sp. z o.o. EASY GIFTS Sp.k. jest dobrowolne i związane jest z pełnym dostępem do usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Niepodanie wszystkich danych w określonych miejscach formularzy na stronie internetowej może skutkować brakiem możliwości utworzenia konta na stronie internetowej i korzystania z innych usług oferowanych przez firmę PCM Sp. z o.o. EASY GIFTS Sp.k.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. - w przypadku danych przetwarzanych w związku: - z zakupem towarów lub usług - 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie - w przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych – do czasu wyrażania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych przez Klienta.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Żądanie można skierować na adres e- mail: marketing@easygifts.pl.

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Rejestracja na stronie internetowej jest równoznaczna z zapisem na listę odbiorców newslettera, z którego można się wypisać wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@easygifts.pl.

Back to Top